O boreliozie

Używany powszechnie test ELISA w ogóle nie powinien być stosowany. Nie jest on wystarczająco czuły, żeby służyć jako badanie przesiewowe, jednak dla wielu pacjentów stanowi podstawę do uzyskania jakiegokolwiek leczenia. Na uwagę zasługuje test Western Blot jako bardziej wiarygodny. Jednak w późnej boreliozie wyniki tego testu często są ujemne. U podłoża małej przydatności badań serologicznych leży zdolność krętków do zmiany budowy zewnętrznej, kształtu i struktury chemicznej. Zmiana białek antygenowych powoduje powstanie nowych przeciwciał, których już nie potrafimy wykrywać, z uwagi na brak właściwych testów.

Test PCR bardzo specyficzny, ale mało czuły. Jest to spowodowane tym, że borelioza wywołuje zakażenie głównie w tkankach ( tkanka łączna, mięśnie, tkanka nerwowa ), a w płynach ustrojowych jest obecna tylko przejściowo. Stąd duża liczba wyników ujemnych.

Obiecujące są testy oznaczające liczbę limfocytów CD 57 wykonywane w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu pod Warszawą, zarówno w celach diagnostycznych jak i z powodzeniem służące do monitorowania skuteczności leczenia.

W organiźmie człowieka bakterie Borrelii występują w kilku formach: krętka, formy L bez ściany komórkowej, formy cysty i jako spory( blebs ). Wszystkie te formy zachowują możliwość wzajemnej transformacji. Mechanizm tej transformacji, czas, czynniki na niego wpływające są w większości nieznane. Poszczególne formy bakterii mają różną wrażliwość na antybiotyki. Np. forma krętka ginie pod wpływem cefalosporyn lub penicylin, forma L ginie pod wpływem makrolidów i tetracyklin. Formy cysty i blebs są bardzo oporne na działanie antybiotyków. W ich niszczeniu przydatny jest Metronidazol lub Tinidazol. W związku z istnieniem różnych form krętka i możliwości ich wzajemnej transformacji leczenie boreliozy wymaga stosowania skojarzonej terapii antybiotykowej, która jest trudna i długotrwała. Taką terapię warunkuje również :
- fakt, iż krętki żyją wewnątrzkomórkowo,
-wolny podziału komórki krętka ( in vitro 12-24h, w organizmach żywych prawdopodobnie wolniej ),
- obecność koinfekcji,
-oporność bakterii,
-zaawansowanie choroby,
-ogólna kondycja organizmu pacjenta.

Objawy kliniczne
Po wniknięciu do organizmu krętki rozprzestrzeniają się początkowo drogami chłonnymi, później wnikają do krwiobiegu, by po tygodniach, miesiącach lub latach dać objawy ze strony różnych układów. Czasem objawy pojawiają się bardzo szybko po kontakcie z kleszczem. Świadczy to o tym, że krętki mogą błyskawicznie rozprzestrzeniać się w organiźmie. W centralnym układzie nerwowym można już je stwierdzić po 12 godzinach od pogryzienia. Stąd prosty wniosek, że nawet wczesna infekcja wymaga intensywnego leczenia.

wstecz dalej