Diagnostyka

Ponieważ borelioza i inne choroby odkleszczowe to bardzo ciężkie choroby,
dlatego szczególną uwagę przywiązuję do właściwego postawienia diagnozy.

Oprócz wyników ewentualnego testu Elisa wymagam wykonania testu Western Blot
w obydwu klasach IgG i IgM lub PCR ( w zależności od czasu trwania choroby ),
badania CD 57, panelu chorób odkleszczowych.

Przeprowadzam szczegółowy wywiad, w trakcie którego pacjent odpowiada
na wiele pytań dotyczących objawów i dolegliwości.

Dopiero dogłębna analiza wszystkich danych prowadzi do postawienia rozpoznania.